UpWord English

O nás

 

 

UpWord English je ucelený vzdělávací systém, který přináší kvalitní jazykovou výuku do státních základních škol v České republice. Vychází z přesvědčení o velmi dobrém základním školství v České republice, do kterého dosazuje výuku anglického jazyka a výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Programy doplňují české kurikulum a ŠVP na jednotlivých školách o jazykovou výuku a zároveň zapojuje principy CLIL (Content and Language Integrated Learning – tj. výuka jazyka současně s výukou předmětu).

Výuku anglického jazyka a předmětů v AJ zajišťují rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, u předškolních dětí a mladších školních dětí (první a druhá třída) je k dispozici český asistent s angličtinou na velice dobré úrovni. V současné době systém UpWord English pokrývá výuku předškolních dětí a školních dětí od 1. do 9.třídy.

Celý projekt zajišťuje společnost Rivenhill, s.r.o.

přehled jednotlivých programů

ELF (English Learning and Fun) - program pro předškolní děti navštěvujících školku posledním rokem
EATS (English Across The Subjects) - program pro děti na 1.stupni ZŠ (1.-5. ročník)
EAS (English Applied in Subjects) - program pro děti na 2.stupni ZŠ (6.-9. ročník)
EATS+ (English Across The Subjects plus Obligatory English) - program pro děti na 1.stupni (3.-5.ročník)

 

Filozofie programu

Naším cílem je pomoci vybudovat základ pro novou generaci našich dětí tak, aby se pro ně angličtina stala druhou přirozeností. Program v sobě spojuje tradičně silné stránky českého systému vzdělávání s nejlepšími vzdělávacími přístupy, kulturními charakteristikami a praktikami ze zemí, kde je angličtina mateřským jazykem. Náš program dětem v mladším školním věku poskytne pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami a vtiskne jim pozitivní přístup jak k sobě samým, tak k lidem, ostatním kulturám.
 
Přínosem tohoto programu je výuka anglického jazyka nenásilnou formou, která napodobuje učení mateřského jazyka v dětství. Žáci se neučí jednotlivá slovíčka a izolované výrazy, ale prostřednictvím činností vnímají a přijímají jazyk v jeho celku. Děti tak získají pevný jazykový základ, který jim v budoucnu umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími. Budou schopni komunikovat v běžných životních situacích a angličtina se stane jejich přirozeným dorozumívacím prostředkem.
 

V čem je UpWord English unikátní

  • Je odpovědí na rostoucí zájem o komplexní a efektivní programy výuky angličtiny
  • Je to cenově dostupná alternativa soukromým školám s výukou pouze v angličtině
  • Přichází k dětem na jejich základní školy a výuku angličtiny integruje se vzdělávacími programy dané školy
  • Je propojován s ŠVP (školním vzdělávacím programem) na každé škole, kde je realizován.

 

UpWord English exists to develop capable  
  creative  
  confiden learners of the English language.

 

    

TOPlist