UpWord English

EAS

English Applied in Subjects

 

Program EAS nabízí pokročilé studium angličtiny pro děti na 2.stupni ZŠ Hanspaulka (5.-9.třída). Program je koncipován jako pokračování programu EATS, ale je možné do něho zapsat i žáky, kteří programem EATS neprošli (podmínkou přijetí však je, aby nově příchozí studenti měli  alespoň mírně pokročilou znalost AJ, t.j. jazykovou úroveň A2. Více informací na: http://www.jc-correct.com/jazykova-uroven-a2)

V současné době nabízíme v programu EAS 2 hodiny AJ týdně (odpoledne). Je-li v daném ročníku dostatečný počet uchazečů* (cca 18 dětí)  a je-li ze strany rodičů zájem, je možné požádat školu a k těmto 2 hodinám přidat 3 hodiny povinné AJ.. Tyto hodiny jsou v takovém případě provázané a vyučuje je stejný učitel - rodilý mluvčí s pedagogickým vzděláním.
*) Dostatečný počet uchazečů - toto číslo se může každý rok měnit. Pokud by škola např. z 60 dětí v ročníku vytvořila 3 skupiny po 20 dětech, je i pro nás toto číslo závazné a s nižším počtem dětí nelze vytvořit na povinnou AJ zvláštní skupinu s rodilým mluvčím.

 

Při výuce volíme taková témata, která v dětech probouzí zájem a chuť se v angličtině zdokonalovat a jsou pro ně výzvou, podporují samostatné uvažování a kritické myšlení. Jsou to např. technologie, věda, budoucnost, právo, logika, zábava, kouzla a triky. Studenti mají možnost se vyjadřovat samostatně jako jednotlivci, ale pracují i na skupinových projektech. Během druhého semestru budou studenti pracovat na instruktážním videu.

Hlavním cílem programu EAS je poskytnout žákům další možnost praktického využití anglického jazyka při interakci s rodilými mluvčími. V tomto stádiu výuky se z angličtiny jako vyučovacího předmětu postupně stává prostředek, skrze který se dětem otevírají obzory k dalšímu poznávání anglicky mluvícího světa. Děti rozšiřují svou slovní zásobu a utvrzují se v používání základních frází a často se opakujících slovních spojení. Tento neustále se rozšiřující základ dětem dává sebejistotu v používání jazyka a slouží jako odrazový můstek k dalšímu studiu. V jednotlivých předmětech se děti, kromě vlastního předmětu studia, postupně seznamují s kulturními odlišnostmi anglicky mluvících zemí, poznávají rozmanitost anglicky mluvícího světa a používání angličtiny se jim stává druhou přirozeností.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výlet do Muzea alchymie (více fotografii zde)

 

 

 

 

 

 

TOPlist