UpWord English

Studijní plán

 1.ročník

V 1.ročníku se zaměřujeme na poslech a mluvení a proto nepoužíváme klasické učebnice, ale výukový software Genki English.

Sudijní plán pro 1.třídu je k nahlédnutí zde ⇒ Genki English.

2.- 5.ročník

Od 2.ročníku používáme učebnice Kid's Box od nakladatelství Cambridge University Press. Kurz Kid's Box plně pokrývá i přípravu na dětské zkoušky YLE (Young Learners English Test - Starters, Movers, Flyers).
Studijní plány pro jednotlivé ročníky se vám zobrazí kliknutím na obrázek:

 

 

Učebnice Kid´s Box jsou určené pro 1.stupeň základních škol a byly vytvořeny podle doporučení, která jsou obsažena ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky - The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

  • Učebnice rozvíjí studenty ve čtyřech základních dovednostech: poslechu, mluvení, čtení a psaní
  • V každé lekci jsou odkazy na mezipředmětové vztahy jako je zeměpis, hudební výchova, prvouka, matematika
  • V Activity Book je přiloženo CD-ROM, které obsahuje ke každé lekci interaktivní hry, písničky a animované příběhy. Je určené na práci doma a  dětem pomáhá k procvičení probrané látky. Návod k použití CD-ROM naleznete zde.
  • pro každou úroveň je připraveno interaktivní DVD, které oživí výuku kreslenými příběhy, písničkami, hádankami a krátkými dokumentárními záběry
  • všechny díly učebnice mají k dispozici classware pro použití s dataprojektorem a interaktivní tabulí
  • důraz je kladen na komunikativní dovednosti
  • rozvoj schopnosti číst v angličtině je u žáků podporován množstvím zábavných kreslených příběhů
 

Součástí učebnic je i Jazykové portfolio, do kterého si děti v průběhu roku zaznamenávají, jakých cílů dosáhly. Toto portfolio je též v souladu se směrnicemi CEFR.
 
 
Jazykové portfolio (My English portfolio) je výukový nástroj, který má za cíl smysluplně zapojit studenty do výuky tak, aby sami převzali zodpovědnost za to, co se naučí. Děti si do nich zaznamenávají své pokroky a výsledky, kterých dosáhly a mohou je pak ukázat rodičům.
Narozdíl od testů, ve kterých se často děti porovnávají, se zde jedná o sebehodnocení. Toto sebehodnocení odráží pokroky každého dítěte a ukazuje, v čem se může zlepšit. Děti si do Jazykového portfolia mohou i kreslit nebo vlepovat fotografie (např. své rodiny).
 
Učebnici Kid´s Box byla udělena doložka s č.j.13 125/2009-22 dne 3.8.2009, a učebnice tak byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání.
 
 
Při výuce používáme i další doplňkové materiály, jako např. tyto publikace z řady Cambridge Copy Collection:
 
 
TOPlist