UpWord English

Systém UpWord English

  Stupeň

Hodin
dopoledne

Hodin
odpoledne
Vyučuje Možná dosažená
úroveň
Předškoláci ELF 2 2 RM+asistent A0/A1
1. a 2. třída Stage 1 2 2 RM+asistent A1
3. třída Stage 2 3 2 RM+asistent A2/B1
4. a 5. třída Stage 2 3 2 RM  A2/B1
6. až 9. třída Stage 3 3 2 RM  B1/B2

 

ELF

P1110603

 

ELF (English Learning and Fun) uvádí děti předškolního věku přirozeným způsobem do anglicky mluvícího prostředí. Cílem je, aby získaly pozitivní zkušenost, na které budou později stavět na základní škole. Kvalifikovaní rodilí mluvčí v nich probudí zájem o jazyk zábavnou, motivující a hravou formou.

 • Výuka míří především na pasivní znalost, tzn. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka a znalosti gramatiky.
 • Výuka cizího jazyka formou hry zároveň rozvíjí u dětí další schopnosti a dovednosti (vizuální vnímání, motorické dovednosti, logické uvažování aj.)
 • Výuka je založena zejména na mluvení a poslechu, doprovázena pohybovými, výtvarnými a dalšími aktivitami.
 • Výuka využívá, mimo jiné, metodu TPR (Total physical response), založenou na stejných principech jako učení se mateřskému jazyku.
 • Výuka probíhá obyčejně dvakrát týdně – celkem 4 hodiny.


STAGE 1

P1150657

V prvních dvou ročnících základní školy se zaměřujeme především na poslech, komunikaci a základy čtení v anglickém jazyce. Cílem studia je posunout žáky přechodem od primárně pasivních znalostí ke znalostem aktivním. A to nenásilnou formou, založenou na porozumění a komunikaci (ne drill), až na úroveň A1. Už od první třídy vedeme děti k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

 • Výuka obsahuje 4 až 6 hodin týdně s rodilým mluvčím a česky hovořícím asistentem.
 • Výuka probíhá ve skupinkách o max. 13 dětech.
 • Výuka je pro děti rozšířena o možnost využít kromě 4 hodin angličtiny také další předměty v AJ (např. Vv, Hv), v kooperativním vyučování třídní učitelkou a lektorem – rodilým mluvčím.

 

STAGE 2

P1160337

Děti ve 3.- 5. třídě jsou již na takové úrovni, že zvládnou výuku bez pomoci česky hovořícího asistenta. Cílem studia je prohloubit a rozvíjet poslechové a komunikační schopnosti a ve čtení i psaní dosáhnout minimálně úrovně A2, popřípadě až B1. Individuálním přístupem k potřebám každého jednotlivce jsou žáci vedeni ke schopnosti přijmout zodpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu.

·         Výuka probíhá 5 až 7 hodin týdně s rodilým mluvčím.
·         Výuka je založena na komunikaci pouze v angličtině.
·         Výuka přináší dětem cestou rodilých mluvčích kulturu, tradice a zvyklosti anglofonních zemí.

 

 

STAGE 3

cropped-P1160024.jpg

Pro žáky na 2. stupni základní školy nabízíme pokročilé studium. Hlavním cílem je poskytnout další možnost praktického využití anglického jazyka při interakci s rodilými mluvčími a studiem dosáhnout na úroveň B1 až B2.

 • Výuka probíhá 3 až 5 hodin týdně s rodilým mluvčím.
 • Výuka využívá formu skupinových projektů, ale i samostatné vyjadřování jednotlivých žáků.
 • Výuka pomocí vhodně zvolených témat probouzí v dětech zájem a chuť zdokonalovat se v angličtině a dává jim sebejistotu v používání jazyka. Což skvěle slouží jako odrazový můstek k dalšímu studiu.
TOPlist